De visie van Johan Chrispijn

“Je overgeleverd voelen aan een behandelaar of afhankelijk zijn van een hulpmiddel waarmee je niet om kan gaan, lijkt mij zo ongeveer het ergste wat iemand kan overkomen”, zegt Johan Chrispijn en hij vervolgt: ”Tandprothetiek heeft daarom mijn volle aandacht en het liefst zie ik na de huidige generatie tandprothetici een betere generatie vakmensen klaarstaan. Met het onderwijs zal ik me daarom altijd tijd zeer betrokken voelen.

Ik wil proberen alleen die dingen door te geven die voor mij in de loop der jaren belangrijk zijn geworden. Niet alleen vanuit mijn vakkennis, maar ook vanuit mijn ervaring. Want ik wil geen product afleveren dat onbruikbaar is en ook nog onverantwoord in technisch opzicht of cosmetische zin. Integendeel, het moet vanuit alle invalshoeken een mooi product zijn. Een werkstuk waarmee cliënten blij de deur uitgaan en dit doorvertellen aan hun vrienden en familie. Het uitoefenen van een prachtig vak, dat zeer nauw in relatie staat tussen mens en werk, is zeer inspirerend voor mij. Het is voor mij een manier van denken en doen geworden, met een speciale visie waarin ik de gebitsprothese beter tot zijn recht kan laten komen. Alleen met behulp van technische processen lukt dit mijns inziens niet. Kennis, gevoel, inzicht, creativiteit en verstandelijk begrijpen, geven ons te verstaan wat er met een mens en zijn gebitsprothese aan de hand kan zijn”

Gegrepen door het vak

Soms ervaren kinderen tijdens hun jeugd zoveel nadelen van het beroep van een van hun ouders dat ze tot de conclusie komen: dit beroep zal ik nooit kiezen. Zo niet de tandprothetische- en tandtechnische familie Chrispijn. Zowel Johan als dochter Susanne en zoon Victor zijn in de greep van het vak. De grote animator was de vader van Johan, die zorgde dat zijn beide zoons en ook zijn kleinkinderen al in de wieg het enthousiasme voor het tandtechnische vak werden bijgebracht. Hierna is het bedrijf uitgegroeid tot een bloeiende tandprothetische praktijk met een vakbekwaam tandtechnisch team. Dit is samen onder één dak gehuisvest. Twee uitgangspunten zijn slechts belangrijk in het bedrijf: de klanttevredenheid en de kwaliteit.

Om een dergelijk doel te bereiken gaan er heel veel jaren van ervaring aan vooraf, de medewerkers uit het team zijn stuk voor stuk, naast hun scholing, zelf opgeleid door Johan Chrispijn en hebben tevens hun diploma’s op zak. Graadmeter voor een goede praktijkvoering is een grote toestroom van cliënten. Er moet daarom voortdurend geïnventariseerd worden om de wachttijden niet te lang te maken maar eerder te verkorten. Doordat de praktijk meerdere medewerkers heeft is hier meer controle over. Het beroep is veelomvattend, een tandprotheticus zit net zoveel uren achter de techniektafel als in de behandelkamer.

Voor afspraken maken en administratie heeft een tandprotheticus simpelweg weinig tijd. Hiervoor worden de honneurs waargenomen door echtgenote Adriana. Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijk staat garant voor kwaliteit met een certificaat HKZ. Johan Chrispijn is gewend om het begrip kwaliteit in de praktijk zowel tandprothetisch, tandtechnisch, als cosmetisch te bezien. Ook is er een jarenlange samenwerking met een groot aantal tandartsen en -implantologen uit de regio, evenals met de zorgverzekeraars. Daarmee is voor de tandprotheticus, de cliënt, maar ook voor de zorgverzekeraar een mooi doel bereikt.